BAN CHQS HUYỆN PHÁT ĐỘNG THI ĐUA CAO ĐIỂM LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA QUYẾT THẮNG LLVT QUÂN KHU

0

Sáng 17/9/2019, Ban CHQS huyện tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu, kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019).

 Toàn cảnh lễ phát động

Phong trào thi đua cao điểm được chia thành 2 đợt. Đợt 1 với chủ đề thi đua “30 ngày kiểu mẫu, giành 3 giải nhất”. Các cơ quan đơn vị tổ chức quán triệt, giáo dục cho 100% cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện nắm chắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của đơn vị; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng kế hoạch, đảm bảo quân số, thời gian và an toàn tuyệt đối về người; phấn đấu 100% nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, 80% trở lên đạt khá giỏi… Nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; tổ chức tốt các cuộc thi, hội thao, luyện tập, diễn tập các cấp bảo đảm sát thực tế, hiệu quả, an toàn; tổ chức và tham gia hội thi, hội thao các cấp, các ngành đạt thành tích cao.Thường xuyên quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm. Chấp hành nghiêm các quy định, chế độ về quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật,bảo đảm an toàn tủ súng, kho, xưởng. Phấn đấu không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn giao thông do lỗi chủ quan. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc; sự ra đời, quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và những chiến công oanh liệt của QĐND Việt Nam anh hùng; đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng, Nhà nước; tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của cán bộ SQ, QNCN.

 Các ban ký cam kết thi đua

Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các PTTĐ, CVĐ, đặc biệt là CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; 100% cán bộ SQ, QNCN có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Kiện toàn, củng cố, xây dựng Chi ủy, chi bộ, Đảng ủy và cơ quan, đơn vị vững mạnh. Tích cực làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại lễ phát động các Ban trong đơn vị đăng ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thời gian thực hiện phong trào thi đua, đợt 1 từ ngày 16/9 đến ngày 16/10/2019; đợt 2 từ ngày 09/10 – 22/12/2019./