Ban CHQS huyện đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao

0

Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12/2014.

Thời gian qua, Ban CHQS huyện đã tổ chức các hoạt động thiết thực như: Phong trào thể dục thể thao, văn nghệ được triển khai phát động trong cán bộ, chiến sĩ, không ngừng phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, thống nhất cả ý chí và hành động cùng nhau quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các phong trào được cán bộ chiến sỹ nhiệt tình hưởng ứng cao, được phát huy những tài năng của mình, được rèn luyện thể lực hàng ngày. Ngoài ra Ban CHQS huyện còn tích cực tham gia các phong trào của huyện, của ngành như: Thành lập đội tuyển tham gia tại Đại hội TDTT huyện, liên hoan tuyên truyền viên tại Bộ CHQS tỉnh… Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”, với tinh thần mỗi người một việc tốt, tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện.