Ban CHQS huyện chi trả trợ cấp cho 25 đối tượng theo Quyết định số 62

Sáng ngày 14/5/2014, Ban CHQS huyện đã tổ chức chi trả chế độ theo Quyết định số 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Sáng ngày 14/5/2014, Ban CHQS huyện đã tổ chức chi trả chế độ theo Quyết định số 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng là quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ 30/4/1975 trở về trước có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương chưa được hưởng chế độ, chính sách. Trong đợt I/2014, Ban CHQS huyện đã tiến hành chi trả trợ cấp một lần cho 25 đối tượng thuộc các xã trên địa bàn huyện với tổng số tiền trên 88 triệu đồng. Qua đó, thể hiện sự ghi nhận, biết ơn của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sỹ tham gia quân đội đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.