Ban CHQS huyện Bạch Thông tổng kết nhiệm vụ huấn luyện 5 năm

0

Ngày 13/8/2015, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bạch Thông tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ huấn luyện 5 năm ( 2011- 2015)

Trong năm 5 qua, Đảng ủy – Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bạch Thông luôn xác định nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Công tác huấn luyện chiến đấu, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện cơ bản đi vào nề nếp chất lượng; Chủ động xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, thời gian diễn tập phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chung của khu vực phòng thủ huyện và đặc điểm tình hình của từng đơn vị. Đồng thời, thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đã tạo sự chuyển biến toàn diện trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu… Qua đó, trong 5 năm qua, công tác diễn tập huấn luyện đạt được nhiều kết quả tốt như: Kết quả diễn tập chiến đấu trị an và diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống, chữa cháy rừng đạt kết quả khá; Hàng năm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, giáo dục quốc phòng cho học sinh đều đạt và vượt chỉ tiêu theo quy định; Công tác huấn luyện chiến sĩ, dân quân tự vệ đảm bảo 100% nắm được nội dung, kết quả kiểm tra về các nội dung, tỷ lệ khá giỏi chiếm 75% – 85%; Kiểm tra công tác huấn luyện kỹ thuật hàng năm có 100% cán bộ đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi chiếm trên 85%, đảm bảo an toàn tuyệt đối; Tham gia hội thi, hội thao ngành kỹ thuật đạt loại khá, giỏi.

Nhân dịp này, đã có 4 tập thể và 6 cá nhân được UBND huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện nhiệm vụ huấn luyện 2011- 2015./.