Ban CHQS huyện Bạch Thông tổ chức hội nghị hiệp đồng công tác phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập và TKCN năm 2014

Ngày 08/4/2014, Ban CHQS huyện Bạch Thông đã tổ chức hội nghị hiệp đồng công tác phòng chống cháy nổ, cháy rứng, cứu sập và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2014. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, đại diện Hạt kiểm lâm huyện, Công an, các đồng chí BCĐ huyện, các đồng chí là chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn.

Năm 2013, Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Ban chỉ đạo huyện về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, cháy rừng trên địa bàn huyện vào giai đoạn cao điểm nắng nóng trong năm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Ban CHQS các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong công tác kết hợp tuần tra, duy trì an ninh chính trị, trật tự xã hội và phòng chống cháy nổ, cháy rừng.

Thường xuyên kiểm tra số lượng, chất lượng vật chất, phương tiện phòng cháy chữa cháy; tiến hành huấn luyện nội dung cứu hộ, cứu nạn cho các đối tượng, bảo đảm sử dụng thành thạo các loại vật chất, phương tiện phòng cháy chữa cháy, phát huy hiệu quả cao khi có tình huống cháy nổ, cháy rừng xảy ra. Các cơ quan, đơn vị vận dụng phương châm “bốn tại chỗ” trong tham gia phòng chống cháy nổ, cháy rừng. Trong năm qua đã huy động được trên 100 lượt bộ đội thường trực và trên 616 lượt Dân quân tự vệ tham gia.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, ban ngành có liên quan thống nhất một số phương án nhằm làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, cháy rừng và ứng cứu sập và tìm kiếm cứu nạn. Trong đó chú trọng công tác sẵn sàng chiến đấu và duy trì nghiêm các kíp trực, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống cháy nổ, cháy rừng, ứng cứu sập thường xuyên và trong các đợt cao điểm. Kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống cháy nổ, cháy rừng, ứng cứu sập và TKCN. Triển khai và thực hiện nghiêm kế hoạch cứu hộ, cứu nạn năm 2014. Phối hợp với Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng các cấp, theo dõi diễn biến thời tiết, đặc biệt ở khu vực rừng núi vào giai đoạn cao điểm nắng nóng. Kiểm tra số lượng, chất lượng các loại phương tiện, vật chất cứu hộ cứu nạn, bảo đảm phát huy hiệu quả khi thực hiện nhiệm vụ. Sau hội nghị, đại diện các Ban đã tổ chức ký kết hiệp đồng nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.