BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN TỔ CHỨC TỌA ĐÀM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN “ 3 ĐỀ CAO, 5 CHỐNG”

Vừa qua, Ban chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức tọa đàm thực hiện “ 3 đề cao, 5 chống” đề cao trách nhiệm, xây dựng lòng tin, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trong tình hình mới.

 Quang cảnh buổi toạ đàm

Các ý kiến tham gia buổi tọa đàm đều khẳng định: Đảng ủy Quân sự huyện, các chi bộ đã nhận thức đúng đắn về vị trí, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện “3 đề cao, 5 chống”. Thực hiện tốt “3 đề cao”, “5 chống”, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ủy, chi bộ và đảng viên; nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, phong cách công tác của người quân nhân; thực hiện hiệu quả “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” trong đơn vị.

Qua hơn 2 năm triển khai và thực hiện “3 đề cao, 5 chống”, lực lượng vũ trang huyện đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Các nội dung “3 đề cao, 5 chống” được cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, chương trình, kế hoạch của người chỉ huy; bám sát thực tiễn nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Qua đó, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp được đề cao; ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ có nhiều chuyển biến tiến bộ. Việc phát huy dân chủ trong đơn vị ngày càng thực chất, góp phần thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ đơn vị phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…/.

Ngọc Diệp