Ban chỉ đạo xây dựng NTM làm việc tại xã Quân Bình

Sáng 21/5/2015, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (BCĐ XDNTM) do đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới huyện làm trưởng đoàn, cùng đại diện một số phòng, ban liên quan của huyện đã có buổi làm việc với BCĐ XDNTM của xã Quân Bình.

Buổi làm việc với mục đích rà soát các chỉ tiêu, tháo gỡ những khó khăn để xã Quân Bình đạt mục tiêu hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2015. Qua rà soát, hiện nay xã Quân Bình hoàn thành được 13/19 tiêu chí, 6 tiêu chí chưa đạt đó là tiêu chí môi trường, văn hóa, chợ nông thôn, cơ sở vật chất, trường học và tiêu chí giao thông. Tại buổi làm việc đã tiến hành đánh giá mức độ thực hiện của từng tiêu chí chưa đạt, theo đó để hoàn thành một số tiêu chí về văn hóa, trường học, cơ sở vật chất là khá khó khăn bởi thực hiện trong thời gian ngắn, cần có nguồn đầu tư khá lớn, các tiêu chí còn lại cơ bản thuận lợi. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, BCĐ XDNTM của huyện đề nghị BCĐ XDNTM xã Quân Bình cần sớm lập các danh mục cũng như dự toán nguồn kinh phí cần đầu tư trong 6 tiêu chí còn lại chưa đạt để Ban chỉ đạo huyện làm căn cứ đề nghị BCĐ XDNTM của tỉnh cũng như các sở, ngành liên quan giúp đỡ để xã Quân Bình hoàn thành mục tiêu là xã đầu tiên của huyện cũng như của tỉnh hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới./.