Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện kiểm tra tại xã Hà Vị

Vừa qua, Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện do ông Đặng Hữu Dương – Trưởng phòng giáo dục làm trưởng đoàn, cùng các thành viên trong BCĐ huyện đã có buổi làm việc với BCĐ xã Hà Vị về tiến độ xây dưng nông thôn mới trên địa bàn.

Từ khi triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới, xã đã xây dựng kế hoạch hoạt động, thành lập BCĐ phối hợp các ban, ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến vho nhân dân về chủ chương, cơ chế chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của người dân, cộng đồng trong quá trình thực hiện. Từ khi triển khai đến nay xã Hà Vị đạt 10/19 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt là giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở, thu nhập,hộ nghèo, văn hóa và tiêu chí môi trường. Năm 2016, xã được phân bổ kinh phí 288 triệu đồng để xây dựng tuyến đường Cốc Xả, nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Hưởng ứng phong trào “Bạch Thông chung tay xây dựng nông thôn mới”, cán bộ công chức xã đã đóng góp ngày công và ủng hộ một ngày lương được 2 triệu đồng; xây dựng được 04 là đốt rác thải trên địa bàn nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong năm còn có 6 hộ dân thôn Nà Cà hiến trên 1000m2 đất để làm đường nội thôn với tổng chiều dài 638m.

Tại buổi làm việc đoàn đã ghi nhận kết quả triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Hà Vị, đồng thời mong muốn BCĐ xã tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực để thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại theo kế hoạch./.