Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện kiểm tra tại xã Tân Tiến

Ngày 14/11, BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dụng NTM huyện  đã tiến hành kiểm tra  tại xã Tân Tiến. D buổi kiểm tra có đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

Theo báo cáo hiện nay xã đã đạt 11/19 tiêu chí. Trong năm 2017 xã phấn đấu hoàn thành 4 tiêu chí về : Thu nhập, văn hóa, môi trường và an ninh trật tự. Toàn xã  hiện có  hơn 4 km tuyến đường trục thôn được cứng hóa chiếm hơn 55 %,  tỷ lệ số hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh chiếm 80%; 69% số hộ dân xây dựng đủ 3 công trình vệ sinh; thu nhập  bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng/người/năm. Tuy nhiên,  bên cạnh đó vẫn còn một số chỉ tiêu đạt thấp như: tỷ lệ tuyến kênh mương nội đồng được kiên cố hóa, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn cao chiếm 18 %,  tỷ lệ đường ngõ xóm  được cứng hóa mới đạt hơn 7%, chưa xây dựng được các mô hình hợp tác xã kiểu mới…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Huyện ủy Đồng Văn Lưu nhấn mạnh: Thời gian tới, xã cần tiếp tục tập trung giao việc cho các hội đoàn thể, đẩy mạnh công tác vận động sự tham gia của các hộ dân, đẩy mạnh công tác vay vốn thông qua ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất góp phần nâng cao thu nhập phấn đấu hoàn thành 4 tiêu chí đăng ký trong năm 2017./.