Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh kiểm tra tình hình triển khai Chương trình tại Bạch Thông

Vừa qua, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh do đồng chí Ma Trương Thiêm – Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường, Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bạch Thông về tình hình triển khai Chương trình trên địa bàn huyện.

 

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bạch Thông, tính đến nay, tổ chức bộ máy chỉ đạo các cấp triển khai Chương trình trên địa bàn huyện đã được hoàn thiện. Huyện Bạch Thông đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện gồm 19 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Ban. Ban Chỉ đạo đã ban hành quy chế hoạt động, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Huyện cũng đã thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo gồm 11 đồng chí; giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực trực tiếp giúp việc cho Ban Chỉ đạo. Đối với cấp xã, 16/16 xã trên địa bàn huyện đều đã hoàn thiện Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý cấp xã và các Ban Phát triển thôn. Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo các cấp đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương mình.

Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Bạch Thông đã tổ chức hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, huyện về triển khai thực hiện Chương trình tới các thành viên Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý các xã, Ban Phát triển thôn của 16 xã trên địa bàn huyện. Tại các xã, công tác tuyên truyền được tăng cường thông qua các cuộc họp, sinh hoạt đoàn thể và tuyên truyền trên loa truyền thanh xã; vận động nhân dân tích cực tham gia Chương trình, phấn đấu đạt từng tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo huyện và các xã tích cực tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới do Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức.

Tính đến thời điểm ngày 23/4/2012, toàn huyện đã có 4 xã lập xong Đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới và có hồ sơ trình UBND huyện; 05 xã lập xong Đồ án và thông qua HĐND xã, đang phối hợp với đơn vị tư vấn, chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện; các xã còn lại đang đang tập trung hoàn thành Đồ án. Theo kế hoạch của huyện, các xã hoàn thành lập Đồ án trong quý II năm 2012 gửi Hội đồng thẩm định huyện thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt trong quý III/2012.

Việc huy động nội lực của cộng đồng dân cư, các hộ gia đình hỗ trợ ngân sách địa phương cho thực hiện Chương trình có hiệu quả, chủ yếu là trong xây dựng đường giao thông nông thôn, tiêu biểu là các xã: Mỹ Thanh, Đôn Phong…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ma Trương Thiêm ghi nhận những cố gắng của Ban Chỉ đạo huyện Bạch Thông trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo huyện cần thực hiện tốt các nhiệm vụ: Chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền; duy trì tổ chức họp giao ban với Ban Chỉ đạo các xã nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn của các địa phương trong quá trình triển khai Chương trình; chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch, trình UBND huyện phê duyệt xong trong quý II/2012 và sớm xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với các xã điểm…

Sau buổi làm việc với Ban Chỉ đạo huyện, đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Quân Bình. Cùng với các địa phương khác, cấp Ủy, chính quyền xã Quân Bình xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ hàng đầu của địa phương nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, sát với tình hình thực tiễn. Việc triển khai các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các cấp từ Trung ương đến huyện được kịp thời. Bên cạnh đó, UBND xã đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, trưởng thôn tăng cường công tác tuyên truyền tới toàn thể hội viên thông qua các buổi họp thôn, sinh hoạt… Do đó, nhân dân trong xã hiểu được mục đích, ý nghĩa của Chương trình và đồng tình ủng hộ cao.

Năm 2011, Quân Bình đã lập xong nhiệm vụ quy hoạch. Đối với đồ án quy hoạch, xã đã tổ chức các cuộc họp để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân 7/7 thôn; hiện xã đang phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa, trình UBND huyện phê duyệt./.