Bạch Thông xuất hiện bệnh hại lúa mùa

Hiện nay lúa mùa chính vụ trên địa bàn huyện Bạch Thông đang trong giai đoạn trỗ bông, lúa mùa sớm bà con đang tích cực thu hoạch, tuy nhiên tại một số diện tích lúa mùa đang xuất hiện một số loại sâu bệnh gây hại.

Bệnh đạo ôn cổ bông xuất hiện chủ yếu tại xã Quang Thuận với tỷ lệ bệnh cao 50%, cục bộ tỷ lệ lên đến 80%, diện tích nhiễm 2,25ha. Qua kiểm tra của cơ quan chuyên môn bệnh đạo ôn cổ bông xuất hiện trên giống lúa BC15, đây là giống lúa chưa được đưa vào cơ cấu giống chỉ đạo gieo cấy của địa phương mà một số hộ dân tự phát gieo cấy. Ngoài ra, trên trà lúa bao thai của huyện cũng xuất hiện rải rác một số loại sâu bệnh như sâu đục thân giai đoạn trứng, sâu non tuổi 1, mật độ ổ trứng cá biệt 0,5 ổ/m2. Bệnh khô vằn xuất hiện trên trà lúa bón nhiều phân đạm, tưới nước phân tươi, tỷ lệ hại 15%. Chuột gây hại trên những diện tích ven làng, gần đồi, tỷ lệ hại cục bộ 10%… Theo dự báo trong thời gian tới các loại sâu bệnh tiếp tục phát triển gây hại mạnh, cơ quan chuyên môn khuyến cáo bà con cần thường xuyên theo dõi đồng ruộng để kịp thời phát hiện và phun thuốc phòng trừ, phát quang bờ ruộng để hạn chế chuột gây hại.