Bạch Thông xử lý thực bì trồng rừng đạt 30% diện tích

Hiện nay cùng với đẩy mạnh sản xuất vụ xuân, người dân huyện Bạch Thông cũng đang tích cực xử lý thực bì trồng rừng năm 2014.

Theo kế hoạch năm 2014 toàn huyện trồng 1.350 ha rừng theo Quyết định 147 trong đó diện tích rừng sản xuất là 712 ha, rừng phân tán là 488 ha và rừng phòng hộ là 150 ha. Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng ngay từ cuối năm 2013 huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát quỹ đất thiết kế để trồng rừng, đồng thời vận động người dân đăng ký tham gia trồng rừng. Được biết hiện nay toàn huyện đã thiết kế được khoảng 1.400 ha rừng, tranh thủ thời tiết thuận lợi các địa phương đã xử lý thực bì được khoảng 30% diện tích. Để đảm bảo đủ cây con giống phục vụ trồng rừng, hiện nay địa phương cũng đã hợp đồng mua hơn 3 triệu cây giống tại vườn ươm xã Nông Thịnh, huyện Chợ Mới.