BẠCH THÔNG XÂY DỰNG TRẠM Y TẾ THÂN THIỆN

Từ năm 2010 đến nay, cùng với mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, ngành Y tế huyện còn chú trọng đến việc phát triển và nhân rộng các mô hình “Trạm y tế thân thiện” trên địa bàn… Đến nay, toàn huyện có 100% các trạm y tế được chứng nhận “Trạm Y tế thân thiện”

                                                 Công tác khám chữa bệnh được đánh giá là thân thiện

Các trạm được công nhận trạm y tế thân thiện là trạm phải được xây dựng trong môi trường thật sự thân thiện, lành mạnh, xanh, sạch, đẹp và phải được chính bệnh nhân, cộng đồng xã hội thừa nhận. Bên cạnh đó, cần có môi trường khám, chữa bệnh và tư vấn sức khỏe đảm bảo quyền và lợi ích của người bệnh, dù là mắc bệnh thông thường hay mắc bệnh hiểm nghèo cũng đều được chăm sóc, đối xử như nhau. Ngoài ra, việc xây dựng”Trạm Y tế thân thiện” cũng phải đáp ứng đầy đủ các vấn đề về chuyên môn trong phòng, chống dịch bệnh, khám điều trị, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân. Từ đó tạo điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động, tạo niềm tin trong nhân dân về công tác khám, chữa bệnh của các trạm y tế, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên./.

Đào Kiên