Bạch Thông xây dựng được 300 lò đốt rác quy mô nhóm hộ, hộ gia đình

Từ năm 2014 đến nay phong trào xây dựng lò đốt rác theo quy mô hộ và nhóm hộ đã được nhiều xã trên địa bàn huyện Bạch Thông triển khai thực hiện.Theo thống kê hiện nay trên địa bàn huyện có khoảng 300 lò đốt rác được người dân tự bỏ tiền đầu tư xây dựng.

Trong đó các lò đốt rác được tập trung xây dựng nhiều tại các xã Đôn Phong, Quang Thuận, Quân Bình, Tân Tiến, Mỹ Thanh, Vũ Muộn… Theo người dân, việc xây dựng lò đốt rác khá đơn giản, chi phí không nhiều, tùy theo quy mô hộ hay nhóm hộ để xây dựng diện tích cho phù hợp, với chi phí chỉ từ 01 đến 1,5 triệu đồng/lò. Tại nhiều thôn bản từ khi xây dựng được lò đốt rác công tác bảo đảm vệ sinh môi trường được cải thiện rõ rệt, hạn chế tình trạng đổ rác bừa bãi ra đường, cầu cống…

 Lò đốt rác quy mô nhóm hộ của thôn Lủng Xiên, xã Vũ Muộn

Trong thời gian tới huyện Bạch Thông sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nhân rộng mô hình ra toàn huyện, qua đó xử lý có hiệu quả rác thải sinh hoạt, góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường, một trong những tiêu chí khó thực hiện trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.