BẠCH THÔNG: XÃ SỸ BÌNH ĐƯỢC HỖ TRỢ 600 TRIỆU ĐỒNG LÀM ĐƯỜNG NTM

0

Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông vừa được hỗ trợ 600 triệu đồng để làm đường liên thôn và đường nội đồng.

Tuyến đường này được làm từ Nhà văn hóa Thôn 2 – Khau Cưởm đến hộ gia đình ông Nông Đức Phà ở cánh đồng Nà Chủ, đường được làm thành 2 nhánh, một nhánh dài 49m, nhánh còn lại dài trên 320m. Tuyến dường được Nhà nước hỗ trợ vốn, người dân đóng góp ngày công làm đường. Để làm được tuyến đường này là được sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận cao của người dân trong thôn, ngoài thi công trực tiếp tuyến đường, bà con còn đóng góp hơn 16 triệu đồng và hiến trên 500m2 đất. Tuyến đường được khởi công từ ngày 19/10/2018, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào trung tuần tháng 1 năm 2019. Khi tuyến đường hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ giúp bà con Thôn 2 và các thôn lân cận đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản dễ dàng hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội và thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.