Bạch Thông với công tác trồng rừng năm 2014

0

Năm 2014, huyện Bạch Thông được giao kế hoạch trồng rừng với tổng diện tích là 1.350ha. Trong đó, trồng rừng phòng hộ là 150ha, rừng sản xuất là 900ha, trồng cây phân tán là 300ha. Hiện nay công tác chuẩn bị cho trồng rừng đã và đang được huyện tích cực chỉ đạo thực hiện.

Được biết, trên cơ sở quỹ đất có khả năng trồng rừng và nhu cầu đăng ký trồng rừng của các hộ, huyện đã thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch cho từng xã. Ngay sau khi có chỉ tiêu giao, Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng của huyện đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn phối hợp với các xã, thôn tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục đăng ký trồng rừng, đôn đốc người dân làm tốt công tác chuẩn bị cho trồng rừng từ khâu đăng ký diện tích, thiết kế, xử lý thực bì. Đồng thời giám sát đơn vị tư vấn thiết kế tiến hành thiết kế trồng rừng trên cơ sở số liệu diện tích mà các hộ và chủ rừng đã đăng ký. Tiến hành rà soát những diện tích thiết kế, kiên quyết loại bỏ những diện tích không đạt tiêu chí cải tạo trồng rừng theo quy định, đặc biệt là trồng rừng phòng hộ.

Đến thời điểm này, tổng diện tích thiết kế trồng rừng của toàn huyện là 1.377,5ha với 2.672 hộ của 17 xã, thị trấn đăng ký thực hiện, đạt 102% kế hoạch giao. Được biết, các xã có diện tích thiết kế trồng rừng lớn là Nguyên Phúc 143ha, Mỹ Thanh là 117ha, Đôn Phong 145ha, Phương Linh 108ha, Lục Bình 92ha. Hiện nay, công tác xử lý thực bì đã được huyện tích cực chỉ đạo đôn đốc thực hiện, đến nay toàn huyện xử lý thực bì được khoảng 420ha, đạt 30% diện tích. Để đẩy nhanh tiến độ xử lý thực bì, Ban quản lý Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn các hộ tiến hành xử lý thực bì, nhất là hiện nay thời tiết ít có mưa rất thuận lợi cho công tác phát dọn thực bì.

 Niên vụ trồng rừng 2014, nhu cầu cây giống cung cấp cho huyện bao gồm cả cây tra dặm là 3 triệu cây. Trong đó, giống cây mỡ là 2,677 triệu cây, Keo lai úc là 8,5 vạn cây, Trám trắng là 4,3 vạn cây, Lát hoa là 5,5 vạn cây, Xoan ta là 14 vạn cây. Ngay từ tháng 10 năm 2013 Ban quản lý Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng của huyện đã ký hợp đồng nguyên tắc với Xí nghiệp giống và tư vấn lâm nghiệp Nông Thịnh thuộc Công ty một thành viên lâm nghiệp Bắc Kạn để cung ứng bảo đảm đủ số lượng cây giống phục vụ trồng rừng. Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện, qua đi kiểm tra cho thấy giống cây mỡ đã mọc được 4 lá, các giống cây Keo lai, Xoan, Lát hoa đã mọc được 2 lá mầm. Riêng cây trám trắng đang tiến hành ủ giống chờ nảy mầm mới tra cây con vào bầu. Cơ bản số lượng cây con đều sinh trưởng, phát triển tốt. Được biết, vừa qua lãnh đạo Hạt kiểm lâm huyện đã đi kiểm tra vườn ươm của Xí nghiệp giống Nông Thịnh được đặt tại xã Nguyên Phúc và trực tiếp hướng dẫn chủ vườn ươm cách chăm sóc cây giống như gỡ rơm che phủ và tưới nước cho ướt bầu giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt, bảo đảm cấp cây giống đúng thời gian quy định, kịp thời vụ trồng rừng.

Năm 2014, thực hiện “Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Bạch Thông giai đoạn 2011 – 2020” các hộ dân tham gia trồng rừng được nhận mức hỗ trợ theo quy định của UBND tỉnh. Theo đó, đối với trồng rừng sản xuất, nông dân được hỗ trợ cây giống, tiền trồng rừng năm thứ nhất và chăm sóc rừng trồng năm thứ hai là 1 triệu đồng/ha, chia làm hai năm. Với trồng rừng phòng hộ nhân dân được hỗ trợ cây giống, tiền nhân công, thiết kế, nghiệm thu, thẩm định là 15 triệu đồng/ha, được chia làm 4 năm. Đối với trồng rừng phân tán nhân dân được hỗ trợ cây giống.

Theo đánh giá, năm nay để hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng được giao huyện Bạch Thông gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân, do quỹ đất để trồng rừng tập trung trên địa bàn huyện còn ít, có những xã còn quỹ đất nhưng lại ở xa trung tâm, địa hình đồi núi, đường đi lại khó khăn, độ dốc lớn, kinh phí đầu tư cho trồng rừng cao nên người dân không có điều kiện để đăng ký thực hiện. Một số hộ khác còn đất có thể tham gia trồng rừng nhưng lại thiếu nhân công do phải phải chăm sóc số diện tích rừng đã trồng của những năm trước. Mặt khác sâu bệnh hại diến biến khó lường như sâu ong ăn lá mỡ, sâu đục thân vẫn phát triển mạnh, chưa tìm được phương thức diệt trừ hiệu quả nên ảnh hưởng đến tâm lý tham gia trồng rừng của một số hộ dân.

Tuy nhiên, khắc phục mọi khó khăn huyện Bạch Thông sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đăng ký trồng rừng. Đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn nhân dân các biện pháp kỹ thuật, cung ứng cây giống bảo đảm chất lượng, kịp thời vụ. Toàn huyện phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng được giao cả về thời vụ và diện tích.