Bạch Thông với Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Sau 4 năm triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015, huyện Bạch Thông đã đạt được những kết quả đáng mừng.

Để công tác phổ cập giáo dục được triển khai hiệu quả, ngay từ đầu triển khai Ban chỉ đạo của huyện đã xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, phân công các thành viên phụ trách các xã, thị trấn. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác điều tra trẻ từ 0 đến 5 tuổi trên địa bàn và công tác tuyển sinh để đảm bảo huy động tối đa trẻ trong độ tuổi ra lớp, nhất là trẻ 5 tuổi, bảo đảm 100% trẻ trong độ tuổi học 2 buổi/ngày nhằm duy trì tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần, hoàn thành tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non. Duy trì và thực hiện có hiệu quả việc tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại trường, bà Lý Thị Thạch – Hiệu trưởng trường MN Quân Bình cho biết: “được sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ nên trong những năm qua tỷ trẻ 5 tuổi đến trường và ăn bán trú luôn đạt 100%, hầu hết Phụ huynh trong xã đều nhận thức được ý nghĩa của việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi nên tự nguyện và tin tưởng đưa con đến trường”

Năm học 2013-2014, toàn huyện có 16 trường mầm non, trong đó có 110 nhóm lớp, với hơn 1.700 học sinh, trong đó riêng lớp mẫu giáo 5 tuổi có 423 cháu. Tổng số trẻ trong độ tuổi mầm non được huy động ra các nhóm lớp đầu cấp năm học:  Nhà trẻ đạt 28%; Mẫu giáo là đạt 99,1%; trẻ 5 tuổi đạt 100%.

Cùng với đó chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng được nâng cao, 100% trẻ đến trường được bảo đảm an toàn, được cân, đo và theo dõi sự phát triển bằng biểu đồ tăng trưởng, môi trường lớp học có sự thay đổi rõ rệt. 100% lớp trẻ 5 tuổi học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục mầm non mới, tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi học chuyên cần đạt trên 99%. Về đội ngũ giáo viên toàn huyện có 179 giáo viên, đạt chuẩn 100%, trên chuẩn là 129 giáo viên, trong đó có hơn 30 giáo viên dạy lớp 5 tuổi đạt chuẩn … Đội ngũ giáo viên có trách nhiệm, tận tuỵ, tâm huyết trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ; cơ sở vật chất các trường học mầm non được đầu tư xây dựng khang trang, trang thiết bị được cung cấp khá đầy đủ đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy. Chăm lo phát triển giáo dục mầm non là trách nhiệm chung của các cấp ủy, chính quyền các cấp, của mỗi gia đình và toàn xã hội. Trẻ em được tiếp cận với giáo dục mầm non sớm sẽ thúc đẩy quá trình học tập, phát triển về thể chất, nhân cách, trí tuệ trong giai đoạn tiếp theo, nhất là trẻ em 5 tuổi – thời kỳ có tính quyết định để tạo tiền đề phát triển về thể lực, nhân cách, trí tuệ trong tương lai do vậy để làm tốt công tác phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi huyện Bạch Thông đã và đang huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ trang thiết bị, tài liệu, đồ dùng, đồ chơi cho các trường học; tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trong các trường mầm non.