Bạch Thông với công tác củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn huyện

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, việc củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn huyện Bạch Thông đã thu được những kết quả đáng khích lệ, góp phần tích cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Trong thời gian qua, Cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của mạng lưới y tế cơ sở đối với việc chăm sóc sức khỏe nhân dân; xác định đúng vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, coi nhiệm vụ củng cố mạng lưới y tế cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của mỗi địa phương.

Công tác củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả của mạng lưới y tế cơ sở được chú trọng. Hiện nay, huyện Bạch Thông đã thành lập Phòng Y tế huyện giúp UBND huyện làm công tác quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn; bệnh viện huyện được thành lập với 04 phòng, 11 khoa, hiện đã có 2 phòng và 6 khoa đi vào hoạt động, các phòng, khoa còn lại đang được hoàn thiện; các phòng khám đa khoa khu vực cũng đã được giải thể để tập trung nguồn lực cho bệnh viện huyện. Cùng với đó, công tác huy động mọi nguồn lực xây dựng chuẩn Quốc gia về Y tế xã được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Chính vì vậy, tính đến thời điểm hiện nay, huyện Bạch Thông đã có 8 xã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2001 – 2010 và 01 xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 – 2020.

Trong công tác tổ chức bộ máy, Ban Chăm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu các cấp trên địa bàn huyện được thành lập và củng cố, kiện toàn thường xuyên, hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương. Dưới sự chỉ đạo của Ban Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu các cấp, Trạm Y tế các xã, thị trấn đã chủ động tham mưu cho cấp Ủy, chính quyền về công tác y tế; xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế được triển khai trên địa bàn.

Mạng lưới truyền thông, giáo dục sức khỏe từ huyện đến cơ sở từng bước được kiện toàn về cả nhân lực, trang thiết bị, tài liệu và phương tiện truyền thông. Trong thời gian qua, các đơn vị đã thường xuyên có sự phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức cho mỗi người dân biết cách tự chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

Hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở ngày càng có chuyển biến tích cực. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện luôn chủ động; hệ thống giám sát và báo cáo công tác phòng chống dịch có hiệu quả. Do đó, trong 10 năm qua, trên địa bàn huyện không có dịch lớn xảy ra; các dịch nguy hiểm như H5N1, H1N1 được giám sát chặt chẽ, một số ca bệnh truyền nhiễm như tay – chân – miệng, thủy đậu, quai bị… xảy ra ở một số xã trên địa bàn huyện được khống chế, dập tắt kịp thời không để xảy ra biến chứng và tử vong.

Song song với công tác phòng bệnh, công tác khám chữa bệnh từ huyện đến các xã trên địa bàn luôn được triển khai đồng bộ nhằm giải quyết những bệnh thông thường ngay tại tuyến cơ sở, có sự kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Bên cạnh đó, việc triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm Y tế tại 16 Trạm Y tế xã đã giúp người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế giảm chi phí đi lại và thời gian sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh thông thường, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh.

Trong thời gian qua, các chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế  luôn được triển khai có hiệu quả trên địa bàn huyện. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 7 loại vắc xin phòng bệnh năm sau cao hơn năm trước và luôn đạt trên 95%; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em bền vững; các đối tượng nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lao, phong, tâm thần luôn được giám sát, quản lý chặt chẽ; bệnh nhân sốt rét giảm dần và không để dịch sốt rét xảy ra; bệnh phong và bệnh bướu cổ trên địa bàn hiện đã được thanh toán …

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn được quản lý tốt. Các cơ quan chức năng tích cực tuyên truyền cho nhân dân lựa chọn thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm nghi ngờ có độc tố tự nhiên nhằm hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm; tổ chức giám sát thường xuyên các nhà hàng dịch vụ ăn uống, các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng thực phẩm.

Xác định mạng lưới y tế cơ sở là tuyến y tế trực tiếp gần dân nhất, đảm bảo cho mọi người dân được chăm sóc với chi phí thấp nhất, góp phần thực hiện công bằng xã hội, xóa đói, giảm nghèo, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã không ngừng kiện toàn bộ máy y tế cả về số lượng và chất lượng nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tại địa phương.

Cùng với việc kiện toàn bộ máy y tế về số lượng và chất lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế từng bước được quan tâm đầu tư toàn diện, đáp ứng được nhu cầu khám và điều trị bệnh cho nhân dân. Tại tuyến huyện, Bệnh viện huyện được xây dựng với quy mô 54 giường bệnh theo chuẩn của Bộ Xây dựng với tổng mức đầu tư trên 34 tỷ đồng đang được khai thác, sử dụng có hiệu quả phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương và các xã lân cận. Tại tuyến xã, hiện nay toàn huyện có 03 Trạm Y tế xã được xây dựng mới theo tiêu chí của chuẩn Quốc gia, 6 Trạm y tế được sửa chữa, nâng cấp phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Các trang thiết bị y tế được đảm bảo hoạt động theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế; trong đó có các thiết bị như: Máy siêu âm màu, máy nội soi tai – mũi – họng, máy đo lưu huyết áp… góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

Trong những năm qua, ngoài việc chỉ đạo sử dụng có hiệu quả, đúng quy định nguồn kinh phí chi thường xuyên cho sự nghiệp y tế hàng năm, Ngành Y tế huyện đã sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án và quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Bên cạnh đó, Ngành Y tế huyện cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan khai thác có hiệu quả các dự án của tổ chức Chidfund tài trợ tại các xã: Vi Hương, Tú Trĩ, Lục Bình, Hà Vị, Nguyên Phúc, Đôn Phong để củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, đồng thời đã huy động các nguồn đầu tư phát triển để xây mới, nâng cấp bệnh viện huyện và các Trạm Y tế xã, cung cấp trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

10 năm qua, cùng với sự phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, công tác y tế nói chung và việc củng cố, hoàn thiện mạng lưới cơ sở trên địa bàn huyện Bạch Thông được quan tâm, đầu tư đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân./.