Bạch Thông trồng mới trên 500 ha cây cam, quýt

Thực hiện Dự án trồng cây ăn quả cam, quýt từ năm 2011 đến nay huyện Bạch Thông đã trồng mới được trên 500 ha, đạt trên 143% kế hoạch so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII đề ra.

Để có được kết quả này, ngoài việc đẩy mạnh phát triển mở rộng diện tích tại các vùng trồng cam, quýt theo quy hoạch của tỉnh là Quang Thuận, Dương Phong, Đôn Phong, huyện cũng đã có nhiều chính sách khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng cam, quýt như: Hỗ trợ người dân 50% giá mua cây giống, phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tại các xã như Vi Hương, Phương Linh, Sỹ Bình, Vũ Muộn, Cao Sơn… đưa cây cam, quýt vào trồng và đã thu được kết quả tốt. Đồng thời, phối hợp với ngành chuyên môn xây dựng được chỉ dẫn địa lý quýt Bắc Kạn, do vậy đã tạo thuận lợi, khuyến khích cho người dân tích cực sản xuất, nâng tổng diện tích trồng cây cam, quýt của toàn huyện lên trên 1000 ha, trong đó có khoảng 700 ha đã cho thu hoạch./.