Bạch Thông triển khai tiêm phòng dại chó

Thực hiện Kế hoạch tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi trên địa bàn, hiện nay các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bạch Thông đang tích cực triển khai tiêm phòng dại chó.

Theo kế hoạch trong đợt này huyện sẽ triển khai tiêm trên 4000 liều vacxin phòng dại chó, tính đến nay toàn huyện đã cơ bản triển khai xong việc tiêm phòng dại với tỷ lệ đạt khá. Trong những năm qua, công tác tiêm phòng dại chó luôn được huyện và cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện quyết liệt. Các xã, thị trấn đều thành lập tổ tiêm phòng dại, đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động các hộ đăng ký tiêm cho chó. Qua tuyên truyền hầu hết các hộ gia đình đã thực hiện tốt việc khai báo chính xác số lượng chó để cán bộ thú y tiêm đầy đủ, do vậy mà những năm qua trên địa bàn huyện Bạch Thông không xuất hiện bệnh dại trên đàn chó, không có trường hợp nào tử vong do chó dại cắn./.