Bạch Thông triển khai phương án phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc giai đoạn 2012 – 2015

Trong năm 2011, dịch lở mồm long móng (LMLM) gia súc đã xảy ra tại 11 xã trên địa bàn huyện Bạch Thông, làm 353 con trâu, bò mắc bệnh, trong đó có 36 con bị chết và tiêu hủy.

Chủ động phòng chống dịch bệnh LMLM, nhằm hạn chế những thiệt hại do dịch bệnh gây ra với đàn gia súc trên địa bàn, hiện nay, huyện Bạch Thông đang chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn triển khai phương án phòng chống bệnh LMLM gia súc giai đoạn 2012 – 2015.

Để phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, UBND huyện Bạch Thông đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm từ huyện đến xã; tăng cường tuyên truyền cho nhân dân hiểu biết về dịch bệnh LMLM, tích cực thực hiện tiêm phòng bệnh định kỳ cho đàn gia súc; tuyên truyền, vận động người chăn nuôi thực hiện “5 không” gồm: Không giấu dịch, không mua bán gia súc, sản phẩm gia súc mắc bệnh, không bán chạy gia súc mắc bệnh, không thả rông, vận chuyển gia súc mắc bệnh ra khỏi vùng dịch, không vứt xác gia súc mắc bệnh bừa bãi; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý gia súc cảm nhiễm với bệnh LMLM để sớm phát hiện dịch bệnh và xử lý kịp thời, hạn chế dịch bệnh lây lan; tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi thường xuyên vệ sinh chuồng trại, bãi chăn thả, dụng cụ chăn nuôi và định kỳ phun thuốc khử trùng tiêu độc theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; hướng dẫn bà con mua giống phải rõ nguồn gốc, khỏe mạnh và nuôi cách ly 14 ngày mới cho nhập đàn và được tiêm vacxin LMLM. Bên cạnh đó, huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc vận chuyển buôn bán gia súc trên địa bàn nhằm phát hiện và xử lý kịp thời việc vận chuyển buôn bán gia súc không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp lệ; duy trì và làm tốt công tác kiểm soát giết mổ tại các chợ trung tâm và trục đường Quốc lộ 3.

Đối với công tác chống dịch: Khi có gia súc bị ốm, nghi mắc bệnh LMLM, chủ gia súc phải cách ly và báo ngay cho trưởng thôn hoặc thú y viên cơ sở để báo cáo Trạm thú y huyện, thực hiện vệ sinh tiêu độc chuồng trại và khu vực xung quanh. Nhận được tin báo có gia súc mắc bệnh trong phạm vi 1 ngày, Trạm thú y cử cán bộ xuống cơ sở để kiểm tra, xác minh và lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm, khẩn trương báo cáo Chi cục Thú y tỉnh, UBND huyện đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. UBND huyện tiến hành công bố dịch đối với địa bàn xảy ra dịch theo đúng quy trình.

Trong quá trình xử lý ổ dịch, Chủ tịch UBND các xã có trách nhiệm chỉ đạo Thú y viên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ gia súc thực hiện cách ly, chăm sóc, điều trị gia súc mắc bệnh; chỉ đạo Trưởng thôn thống kê số lượng, loài gia súc mắc bệnh, số hộ gia đình có gia súc mắc bệnh, tổng đàn gia súc cảm nhiễm trong thôn và triển khai các biện pháp chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; lập chốt kiểm dịch tạm thời trên các trục đường giao thông chính và thực hiện trực 24/24h để ngăn chặn vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc mắc bệnh ra ngoài vùng dịch, phun khử trùng tiêu độc các phương tiện vận chuyển từ vùng dịch ra ngoài; xử lý gia súc mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, nơi chăn thả, nuôi nhốt gia súc, phương tiện vận chuyển, nơi giết mổ gia súc bằng thuốc sát trùng như: Han Iodine, BenKocid, choloraminB… Đồng thời tiêm vacxin bao vây ổ dịch đối với vùng dịch và vùng đệm./.