Bạch Thông triển khai kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2012

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh gia súc, gia cầm, hạn chế ổ dịch cũ tái phát làm ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện, dịch bệnh gia súc, gia cầm thường xảy ra hàng năm trên địa bàn huyện, ngay từ tháng 2/2012, UBND huyện Bạch Thông đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2012.

 
Bạch Thông triển khai kế hoạch tiêm phòng nhằm ổn định đàn gia súc, gia cầm

Các đối tượng tiêm phòng bao gồm: Trâu, bò, bê, nghé, lợn, gà, chó khỏe mạnh. Các loại vác xin được triển khai tiêm phòng gồm: Đối với trâu, bò, bê, nghé tiêm vác xin tụ huyết trùng; đối với lợn tiêm vác xin tụ huyết trùng, dịch tả lợn và lép to (chỉ tiêm cho các xã xảy ra dịch); đối với gà, tiêm vác xin Niu cát xơn (phòng chống gà rù); phòng bệnh dại chó tiêm phòng vác xin Rabigen hoặc Rabisin. Chỉ tiêu kế hoạch thực hiện tiêm phòng vác xin cho gia súc, gia cầm huyện Bạch Thông mỗi đợt gồm: 3.700 con chó được tiêm phòng dại; 3.790 con trâu, bò được tiêm phòng tụ huyết trùng; 10.100 con lợn được tiêm phòng tụ huyết trùng và dịch tả.

Theo Kế hoạch, các xã tiêm phòng vác xin dại chó từ ngày 28/2/2012 – 15/03/2012. Đối với tiêm phòng vác xin định kỳ đợt I, các xã triển khai tiêm từ ngày 16/3/2012 – 15/4/2012. Đối với tiên phòng vác xin định kỳ đợt II, các xã bắt đầu tiêm từ ngày 05/9/2012 – 15/10/2012./.