Bạch Thông triển khai chiến dịch chăm sóc SKSS/ KHHGĐ năm 2014

Nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình (SKSS/ KHHGĐ) đến vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn góp phần thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch DS – KHHGĐ huyện năm 2014.

Bắt đầu từ ngày 14/4 đến 24/4/2014  Ban điều hành chiến dịch huyện sẽ triển khai thực hiện chiến dịch tại 04 xã gồm: Cao Sơn, Vũ Muộn, Mỹ Thanh và xã Đôn Phong với mục tiêu phấn đấu thực hiện đạt 50% chỉ tiêu kế hoạch về triệt sản; 85% về đặt dụng cụ tử cung; 70% về thuốc tiêm, thuốc cấy tránh thai và 95 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin, tư vấn nâng cao hiểu biết về SKSS/ KHHGĐ.

Được biết để góp phần thực hiện có hiệu quả chiến dịch các địa phương đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm thu hút các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ đến tham gia và thực hiện việc chăm sóc SKSS/KHHGĐ bằng nhiều hình thức như: Chiếu phim, nói chuyện chuyên đề, treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động với các nội dung liên quan đến công tác dân số – KHHGĐ.