Bạch Thông tổng kết, triển khai một số Nghị quyết, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa X

Ngày 15/6/2018, Huyện ủy Bạch Thông tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt tổng kết và quán triệt một số Nghị quyết, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương và của Tỉnh ủy. Đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, Huyện ủy Bạch Thông đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26, ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 22, ngày 02 tháng 02 năm 2008 của Ban chấp hành trung ương khoá X về “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Quán triệt, triển khai thực hiện quy định số ngày 01/3/2018 của Ban bí thư trung ương về chức năng nhiệm vụ mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn. Quán triệt nghị quyết 2191 ngày 08/6/2018 của Ban thường vụ tỉnh ủy ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hàng kỷ luật của BTV, Uỷ ban kiểm tra tỉnh ủy, BTV, Uỷ ban kiểm tra các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị cũng đã thông qua tờ trình về công tác cán bộ và lấy phiếu giới thiệu kiện toàn Ủy viên BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020./.