Bạch Thông tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 – 2016

Ngày 12/7, Hội Nông dân huyện Bạch Thông tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 – 2016.

Hiện nay, huyện Bạch Thông có hơn 5.600 hộ hội viên nông dân, trong những năm qua, Hội nông dân huyện đã triển khai được nhiều dự án về trồng cây ăn quả, trồng rau màu, chăn nuôi từ nguồn quỹ hội nông dân các cấp với tổng số vốn hơn 2 tỷ đồng cho hàng trăm hội viên nông dân. Hội Nông dân huyện đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng CSXH huyện cho gần 2.000 lượt hộ vay, với số vốn gần 70 tỷ đồng.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 – 2016 đã góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo kinh tế ở vùng nông thôn. Từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, thâm canh tăng vụ trên một diện tích đất, đưa giống mới có năng suất chất lượng cao vào sản xuất. Qua đó, xuất hiện nhiều hội viên nông dân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tại địa phương. Điển hình như: ông Cao Xuân Lãng, Đặng Vĩnh Sơn, bà Nông Thị Vì xã Quang Thuận; ông Hoàng Văn Danh, Hoàng Khải En xã Phương Linh; ông Hà Văn Mạn, Trương Văn Phấn xã Quân Bình; ông Đinh Duy Hội xã Tân Tiến; ông Mông Đức Thùy, Đinh Quang Dũng xã Cẩm Giàng, ông Dương Văn Chinh, Dương Văn Lượng xã Đôn Phong, ông Bàn Văn Dũng xã Dương Phong… Kết thúc phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 – 2016 Hội Nông dân huyện Bạch Thông có hơn 1.000 lượt hộ được công nhận là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó  có 2 hộ được bình xét đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, 12 hộ được Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen ./.