Bạch Thông: Tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2017

Sáng 20/12, huyện Bạch Thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng địa phương năm 2017. Dự có Đại tá Triệu Văn Thập – Phó chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Đồng Văn Lưu, tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Thanh Hà, Phó bí thư, chủ tịch HĐND huyện, Nông Quốc Dũng, Chủ tịch UBND huyện.

Trong năm qua, công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt việc phát triển kinh tế – xã hội gắn với quốc phòng và an ninh, quốc phòng an ninh gắn với kinh tế, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện làm nòng cốt để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ, động viên nền kinh tế quốc dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong mọi tình huống. Tổ chức xây dựng, huấn luyện bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, thực hiện công tác tuyển quân và động viên theo quy định của pháp luật. Huyện thường xuyên chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của địa phương.  Năm 2017 đề nghị Quân khu công nhận Ban chỉ huy quân sự huyện là đơn vị quyết thắng đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương. Trong năm đã có 37 lượt cá nhân được Quân khu, Bộ chỉ huy quân sự, UBND khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và trong tổng kết phong trào thi đua. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với LLVT như: Chi trả phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ DQTV, DBĐV, vận động cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị tham gia đóng góp, ủng hộ các quỹ theo quy định.Trong năm đã triển khai thực hiện xét duyệt hồ sơ cho 344 trường hợp được hưởng theo Quyết định 62 của Chính Phủ, đủ điều kiện trình cấp trên 99 hồ sơ. Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Đại tá Triệu Văn Thập – Phó chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gia tới tiếp tục thực hiện tốt công tác huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch, làm tốt công tác tuyển quân đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng, củng cố và nâng cấp thao trường cho huấn luyện, làm tốt chế độ chích sách, xây dựng căn cứ chiến đấu phòng thủ của huyện… Nhân dịp này, UBND huyện đã trao khen thưởng cho 03 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng địa phương năm 2017 và trao giấy khen cho 09 đồng chí trong lực lương thường trực có thành tích trong công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn /.