Bạch Thông tổng kết công tác phổ cập giáo dục Mầm Non cho trẻ 5 tuổi

Ngày 14/7/2016, UBND Huyện Bạch Thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015. 

Qua 5 năm thực hiện công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn huyện đã đạt những  kết quả đáng ghi nhận:  cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học được quan tâm, đầu tư cơ bản đáp ứng được nhu chăm sóc giáo dục trẻ. Toàn huyện hiện có 16 trường mầm non, với 110 nhóm lớp trong đó có 29 lớp mẫu giáo 5 tuổi. Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đến lớp đạt 28%, mẫu giáo đạt 99%, trẻ 5 tuổi đạt 100%, 100 % trẻ  trong độ tuổi đến trường được học 2 buổi/ ngày, tỷ lệ trẻ  5 tuổi được ăn bán trú đạt 99%, tăng hơn 13% so với năm 2010. Quan tâm  thực hiện đúng đủ các chế độ chính sách đối với trẻ đặc biệt là tiền hộ trợ ăn trưa và chi phí học tập cho trẻ 5 tuổi. Đội ngũ giáo viên cơ bản được chuẩn hóa đáp ứng nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ… Trong thời gian tới, huyện tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, phấn đấu huy động 100% trẻ em 5 tuổi trên địa bàn ăn bán trú tại trường, duy trì trẻ em 5 tuổi học 2 buổi/ ngày và đi học chuyên cần đạt 100%’ tiếp tục tham mưu đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị và đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ, tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư cho giáo dục mầm non…

Nhân dịp này đã có 10 tập thể và 36 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất xắc trong công tác phổ cấp giáo dục MN cho trẻ giai đoạn 2010-2015./.