Bạch Thông tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ

Ngày 27/3/2015, LĐLĐ huyện Bạch Thông tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức lao động giai đoạn 2010 – 2015. Dự hội nghị có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện, các đại biểu được giới thiệu từ Công đoàn cơ sở, chủ tịch các công đoàn phối hợp, đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công đoàn cơ sở.

Trong những năm qua các phong trào thi đua đã được các cấp công đoàn phối hợp phát động thường xuyên, có nội dung cụ thể thiết thực, hình thức phong phú đa dạng đã thu hút đông đảo cán bộ, CNVCLĐ tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện, kết quả đó đã được các cấp, các ngành ghi nhận với các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo được phát động sâu rộng trong nhân dân như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh mô hình kinh tế VAC, xây dựng cánh đồng luân canh có giá trị kinh tế cao, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao: giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 433,988 triệu đồng, tổng giá trị sản xuất công nghiệp và XDCB đạt 98,301 triệu đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 394,213 triệu đồng. Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí, chống các tệ nạn xã hội, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà; phong trào  xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Từ năm 2010 đến nay đã có 63 lượt tập thể lao động xuất sắc, 391 lượt tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; chiến sỹ thi đua cơ sở có 528 lượt, bằng khen cấp tỉnh có 34 lượt, trên 3800 lượt cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 02 tập thể, 01 cá nhân được tặng bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Phong trào thi đua yêu nước đã phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ CNVCLĐ, tạo động lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Nhân dịp này LĐLĐ huyện đã tặng giấy khen cho 07 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015./.