BẠCH THÔNG TỔNG ĐÀN LỢN VƯỢT KẾ HOẠCH

Mặc dù chịu ảnh hưởng của giá thức ăn chăn nuôi, sự lên xuống thất thường của giá lợn hơi, tuy nhiên tổng đàn lợn của huyện vẫn vượt kế hoạch đề ra.

 Năm 2022 tổng đàn lợn của huyện phát triển vượt kế hoạch đề ra

 Theo kế hoạch, năm 2022 huyện phát triển đàn lợn hơn 16 nghìn con, đến nay số lợn trên địa bàn đạt hơn 18 nghìn con, vượt hơn 11% so với kế hoạch. Trong năm mặc dù dịch tả lợn Châu phi xuất hiện tại một số địa phương, tuy nhiên đã nhanh chóng được khống chế nên không gây thiệt hại lớn đến tổng đàn. Bên cạnh đó, số lượng lợn được xuất bán, giết mổ cũng gần đạt so với chỉ tiêu kế hoạch. Huyện đang khuyến khích người dân tái đàn, đầu tư chăn nuôi theo hướng hiện đại, đảm bảo môi trường và phòng chống dịch bệnh.

Đào Kiên