BẠCH THÔNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

0

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), từ ngày 01/11/2020, Ủy Ban MTTQ huyện đã chỉ đạo các khu dân cư trên địa bàn huyện tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đến ngày 18/11/2020, 147/ 147 khu dân cư đã tổ chức thành công ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. 95 % các khu dân cư đều tổ chức đảm bảo cả phần lễ và phần hội, công tác chuẩn bị được các khu dân cư tổ chức tốt, trang trí khánh tiết đúng theo quy định. Năm nay về phần hội các khu dân cư đã có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc như: Tổ chức các trò chơi dân gian, hội thi giã bánh dầy, nhảy sạp…
Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc bà con nhân dân trên địa bàn huyện luôn đoàn kết, phát huy đức tính cần cù, sáng tạo, khắc phục khó khăn, vươn lên, xây dựng khu dân cư văn hóa, ngày càng phát triển về mọi mặt, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm. Nhân dân tích cực tham gia các phong trào, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng, tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động, thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn, phố nắm được và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp…/.

Một số hình ảnh Ngày hội đại đoàn kết tại các khu dân cư

Ngọc Diệp- Trung tâm VH,TT&TT