BẠCH THÔNG: TỔ CHỨC KHÁM TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

0

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bạch Thông phối hợp với Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự năm 2018.

 Hội đồng nghĩa vụ quân sự đang khám tuyển quân sự tại xã Phương Linh

Trong đợt này toàn huyện có 361 thanh niên được gọi khám tuyển, đây là những thanh niên đã qua lựa chọn ở các xã, thị trấn, có lý lịch rõ ràng, đạo đức, phẩm chất chính trị tốt. Để công tác khám tuyển đạt yêu cầu đề ra, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức 5 địa điểm khám tại 5 cụm xã, các cụm khám tuyển được bố trí đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ cho việc khám tuyển diễn ra thuận lợi. Thực hiện đúng quy trình như phát lệnh khám tuyển trước 15 ngày, tổ chức khám sơ loại tại các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi nhận thức rõ về trách nhiệm, nghĩa vụ, chấp hành tốt yêu cầu khám tuyển.Theo kế hoạch đến trung tuần tháng 12/2018 sẽ hoàn thành công tác khám tuyển quân sự năm 2019./.