BẠCH THÔNG TỔ CHỨC KHÁM TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2023

Để đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân năm 2023 theo kế hoạch tỉnh giao, từ ngày 22 – 24/11/2022, tại Ban CHQS huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Năm 2023 huyện Bạch Thông được giao tuyển chọn 100 chỉ tiêu công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, Quyết định điều khám là 195 công dân. Để công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự đạt kết quả cao nhất, Hội đồng khám tuyển sức khỏe quân sự huyện đã họp bàn tổ chức thực hiện tốt công tác khám tuyển công dân nhập ngũ năm 2023. Cụ thể, các thành viên Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự đã tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, bố trí trang thiết bị máy móc để kiểm tra khám tuyển; cử y sỹ, bác sĩ có chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm tham gia khám tuyển.

Theo kế hoạch, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện sẽ tổ chức hoàn thành khám tuyển nghĩa vụ quân sự trong tháng 11 năm 2022, để lựa chọn đủ chỉ tiêu công dân nhập ngũ năm 2023./.

Một số hình ảnh khám tuyển quân sự năm 2023.

Ngọc Diệp