Bạch Thông tổ chức cuộc thi thuyết trình thực hiện Nghị quyết của Đảng

Ngày 23/02/2017, Đảng bộ huyện Bạch Thông đã tổ chức Cuộc thi thuyết trình thực hiện Nghị quyết của Đảng gắn cải cánh hành chính và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Tham gia cuộc thi có 19 đội với 125 thí sinh đại diện cho 19 đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Mỗi đội phải trải qua hai phần thi đó là: Phần thi thuyết trình và phần thi kỹ năng với nội dung: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 của cấp mình, thông qua chương trình, kế hoạch gắn với cải cách hành chính và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phần thi đều được các đội chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, hình thức có hình ảnh sinh động để minh họa cho phần thuyết trình. Không chỉ thu hút khán giả cổ vũ cho phần thi thuyết trình, mà phần thi kỹ năng cũng được các đội chuẩn bị các tiểu phẩm có nội dung phản ánh thực tế tại cơ sở về thực hiện cải cách hành chính và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cuộc thi là dịp để mỗi cấp ủy và người đứng đầu thể hiện năng lực cụ thể hóa nghị quyết thông qua việc xây dựng, kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình hành động, kế hoạch toàn khóa của cấp mình. Đồng thời, góp phần quan trọng tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thía về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thuyết phục, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Sau vòng sơ khảo, Ban Tổ chức sẽ chọn lựa những đội đat kết quả cao để tham gia vòng chung khảo được tổ chức trong thời gian tới./.