Bạch Thông tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng viên

Ngày 20/4/2011, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bạch Thông đã tổ lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng viên cho các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ cơ sở trực thuộc, cán bộ không chuyên trách làm công tác tổ chức Đảng, Phó Bí thư Thường trực, cán bộ văn phòng cấp Ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được phổ biến một số vấn đề nghiệp vụ công tác đảng viên như: Công tác kết nạp đảng viên; phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức; nguyên tắc, thủ tục công nhận đảng viên chính thức; hướng dẫn khai và chứng nhận lý lịch của người được kết nạp vào Đảng; xây dựng và thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên; xoá tên trong danh sách đảng viên …

 Qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng tại cơ sở nắm vững các nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng; nâng cao tính chiến đấu và phát triển Đảng, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới của Đảng hiện nay./.