BẠCH THÔNG TIÊU HỦY HƠN 10 TẤN LỢN DO DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Tính từ đầu năm đến hết ngày 03/8/2020, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 7 xã, thị trấn của huyện. Số lợn mắc bệnh buộc tiêu hủy là 300 con với tổng trọng lượng 10.670 kg.

                                                           Tiêu hủy lợn nhiễm bệnh tại xã Tân Tú

Hiện huyện đã công bố hết dịch tại 02 xã Lục Bình, Đôn Phong; còn xã Nguyên Phúc, Tân Tú đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đang phối hợp với địa phương thẩm định, hoàn thiện hồ sơ công bố hết dịch và chỉ đạo người chăn nuôi tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Tuy nhiên, đến ngày 4/8/2020 xã Quang Thuận có dịch tả lợn Châu Phi tái phát. Cơ quan chuyên môn đã và đang phối hợp với chính quyền các địa phương và hộ dân triển khai các biện pháp phòng dịch không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng./.

Đào Kiên