Bạch Thông tiếp tục gia tăng diện tích sâu ong gây hại rừng mỡ

Theo báo cáo của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Bạch Thông, hiện nay, toàn huyện Bạch Thông có 689,29 ha diện tích rừng mỡ đã bị nhiễm sâu ong, trong đó diện tích nhiễm nhẹ – trung bình 223,9 ha, nhiễm nặng 438,6 ha nhiều diện tích rừng mỡ đã bị sâu ong ăn trụi lá (cả diện tích bị nhiễm từ năm 2013 và diện tích nhiễm mới 2014). Tập trung tại 12 xã, thị trấn: Đôn Phong, Vi Hương, Hà Vị, Tú Trĩ, Tân Tiến, Dương Phong, Quang Thuận, Lục Bình, Cẩm Giàng, Quân Bình, Phương Linh, Thị trấn Phủ Thông.

Đến thời điểm đầu tháng 5 năm 2014, ngành chuyên môn đã phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thực hiện phòng trừ bằng các biện pháp như: thu nhặt trứng, sâu non được 49,9 ha, phun thuốc trừ sâu được 108,04 ha, rắc thuốc Gà nòi xung quanh gốc cây mỡ bị sâu ong gây hại được 15,35 ha, khai thác diện tích rừng mỡ bị sâu ong ăn trụi lá được 0,5 ha… hiện nay phần đa diện tích bị nhiễm sâu ong đã xuống nhộng, riêng xã Dương Phong sâu ong đang ở tuổi 1 đến tuổi 2, mật độ phổ biến từ 50 – 100 con/cây, cục bộ 200 con/cây.

Sâu ong là đối tượng gây hại nguy hiểm, nếu không kịp thời phòng trừ, sâu ong sẽ ăn trụi nhiều diện tích rừng mỡ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng và phát triển của cây mỡ và đặc biệt sâu ong có thể lây lan thành dịch trên diện rộng, khó có khả năng khống chế. Vì vậy, để hạn chế thấp nhất thiệt hại, do sâu ong gây hại cây mỡ gây ra trên địa bàn huyện, Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Bạch Thông khuyến cáo: Các hộ dân thường xuyên kiểm tra đồi, rừng, phát quang dưới tán rừng, tỉa cành mỡ, tạo đường băng để thuận tiện cho việc phòng trừ; treo bẫy, thu nhặt và tiêu hủy ổ trứng, sâu non ở những đồi cây thấp;  phun thuốc trừ sâu trên toàn bộ diện tích rừng mỡ có sâu ong gây hại.

Hiện nay công tác phòng chống sâu ong gặp rất nhiều khó khăn bởi chiều cao của cây mỡ khá lớn nên việc phun thuốc diệt trừ hiệu quả không cao. Để tránh việc sâu ong gây hại trên cây mỡ lây lan thành dịch và hạn chế mức độ thiệt hại lớn nhất có thể, các ngành chức năng và ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bạch Thông cần tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn bà con nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, trừ  kịp thời, triệt để.