BẠCH THÔNG TÍCH CỰC CẢI THIỆN SINH KẾ CHO CỘNG ĐỒNG NGHÈO

0

Thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, huyện đã tập trung triển khai các nội dung, nhiệm vụ với nhiều giải pháp linh hoạt nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong cải thiện sinh kế cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

 dự án Cải thiện sinh kế cho các cộng đồng nghèo trên địa bàn huyện đã giúp cho nhiều hộ dân thay đổi cuộc sống

Từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024, dự án Cải thiện sinh kế cho các cộng đồng nghèo trên địa bàn huyện  đã tổ chức lập hồ sơ cộng đồng, phân tích các nguồn lực, thành lập các nhóm nông dân sở thích.158 thành viên nhóm nòng cốt được nâng cao năng lực về quản lý tài chính. Dự án cũng đã tổ chức thẩm định với tổng số 25 tiểu dự án được phê duyệt, kinh phí thực hiện là hơn 2,1 tỷ đồng; hơn 4.400 người dân được hưởng lợi, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo tại các thôn.  Song song với triển khai các chương trình, dự án thì công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích, nâng cao ý thức trách nhiệm cho các hộ nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên được đẩy mạnh. Việc hỗ trợ sinh kế theo hướng giảm chính sách cho không, tăng cường hỗ trợ có điều kiện. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách để tạo điều kiện cho người nghèo được tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản, như: Y tế, giáo dục, nhà ở, tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi… Đồng thời, tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn để thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

Trong thời gian tiếp theo, dự án tiếp tục tập huấn cho các nhóm nông dân sở thích về kế hoạch sản xuất kinh doanh, marketing; kỹ thuật canh tác không hóa chất, tự chế phân vi sinh hữu cơ và chăn nuôi, tổ chức  nghiên cứu thị trường, tham quan học tập các mô hình nông nghiệp bền vững, tập huấn nghề thủ công cho người Dao và các cuộc sinh hoạt chuyên đề tại các thôn về bình đẳng giới./.

Đào Kiên

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây