BẠCH THÔNG THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ

Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cán bộ, thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy Bạch Thông đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ Chính trị về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý.

 HN công bố quyết định của Huyện ủy Bạch Thông về việc luân chuyển, chỉ định đồng chí Trịnh Tiến Sơn 

giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thanh nhiệm kỳ 2015 – 2020

Có thế nói, luân chuyển cán bộ là một chủ trương quan trọng của Đảng nhằm thực hiện việc đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ. Qua đánh giá, việc luân chuyển, điều động và bổ nhiệm đều được thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai, quá trình thực hiện luôn kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng và tổ chức, cán bộ luân chuyển được trao đổi thông suốt về chủ trương, thống nhất về tư tưởng để tự giác chấp hành quyết định điều động của tổ chức.

Kết quả, từ năm 2002 đến nay có 10 cán bộ luân chuyển từ tỉnh đến huyện đảm nhận các chức vụ gồm Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng các Ban xây dựng đảng; luân chuyển từ huyện về các xã, thị trấn gồm có 09 cán bộ – trong đó 07 cán bộ giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, 01 cán bộ giữ chức Chủ tịch HĐND xã; 01 cán bộ giữ chức Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã; luân chuyển từ xã về huyện có 01 cán bộ giữ chức Phó Ban Dân vận Huyện ủy.

Việc luân chuyển cán bộ ở Bạch Thông đã và đang tạo điều kiện cho cán bộ được rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách, phát huy sở trường, năng lực công tác, trưởng thành, toàn diện, vững vàng. Làm tốt công tác này, huyện đã tăng cường cán bộ cho cơ sở còn nhiều khó khăn, góp phần phá bỏ thói quen, khuynh hướng cục bộ khép kín trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương về công tác cán bộ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới./.