BẠCH THÔNG THỰC HIỆN DỰ ÁN CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN SỐNG CHO CỘNG ĐỒNG NGHÈO

Các tiểu dự án nằm trong dự án Cải thiện đời sống cho các cộng đồng nghèo thông qua cách tiếp cận quản lý cộng đồng giai đoạn I đã được huyện tập trung thực hiện.

Thôn Nà Cà xã Mỹ Thanh là một trong những thôn được hưởng lợi từ dự án

Trong tháng 9 và tháng 10 năm 2022, Tổ chức Bánh mỳ cho thế giới tiếp tục hỗ trợ cho dự án Cải thiện điều kiện sống cho cộng đồng nghèo thông qua cách tiếp cận cộng đồng thực hiện 16 tiểu dự án ở 10 thôn khó khăn của xã Tân Tú và xã Nguyên Phúc với tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng, trong đó tập trung vào làm đường bê tông, hệ thống tưới tiêu đồng ruộng, thúc đẩy mô hình trồng rau không hóa chất. Hiện nay các dự án đang được triển khai, một số công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Tại những buổi đánh giá, tổng kết ở các thôn thực hiện dự án, người dân trong thôn đã được công khai về chi phí chi tiết các tiểu dự án, qua đó các thôn cũng đã chia sẻ khó khăn, bài học kinh nghiệm trong suốt quá trình thực hiện dự án…Qua đánh giá, dự án đã thật sự đem lại lợi ích trực tiếp cho các cộng đồng thôn, nâng cao năng lực của người dân khi tham gia./.

Đào Kiên