BẠCH THÔNG THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ 2 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

0

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Bạch Thông xác định 02 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Chuyển đổi cơ cấu cây ăn quả cam, quýt và phát triển cây hồi dược liệu theo hướng bền vững gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2020 – 2025; Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nghề phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương giai đoạn 2020 – 2025.

 Người dân xã Quang Thuận nâng cao thu nhập từ cây cam, quýt

Thực hiện 02 nhiệm vụ trên, huyện đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi cơ cấu cây ăn quả cam, quýt và phát triển cây hồi dược liệu theo hướng bền vững, gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2020-2025. Mục tiêu đến năm 2025 sẽ trồng mới 500ha cam sành và xây dựng 03 mô hình trồng cây cam sành không hạt; thâm canh, cải tạo 300ha quýt theo hướng hữu cơ, nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm; trồng mới 200ha hồi, nâng tổng diện tích hồi lên 600ha, tạo thành vùng nguyên liệu sản xuất hàng hóa sản lượng hàng nghìn tấn mỗi năm.

Qua nửa nhiệm kỳ, các nhiệm vụ trọng tâm đã được huyện tổ chức thực hiện đồng bộ, nghiêm túc và đạt được những kết quả nhất định. Huyện đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gồm: Vùng sản xuất cam, quýt tại các xã Quang Thuận, Dương Phong, Đôn Phong; vùng cây dược liệu lâu năm tại các xã Sỹ Bình, Vũ Muộn, Cao Sơn. Đến nay, diện tích trồng hồi của địa phương đạt khoảng 500ha. Toàn huyện hiện có 1.271ha quýt, trong đó diện tích trồng mới từ đầu nhiệm kỳ đến nay là 6,1ha; cây cam hiện có 403ha, trong đó trồng mới gần 156ha../.

Ngọc Diệp