Bạch Thông thực hiện chính sách đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Thời gian qua, huyện Bạch Thông đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chính sách pháp luật về đầu tư công cho lĩnh vực “tam nông” thông qua việc bố trí vốn đầu tư cho các dự án kết cấu hạ tầng nông thôn; thực hiện có hiệu quả, các chương trình mục tiêu, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo…

Đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn là chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ nhằm tạo chuyển biến nhanh về sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất gắn với thị trường; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, giảm khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, các vùng miền trong nước
 

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng xã hội nông nghiệp, nông thôn, huyện Bạch Thông luôn ưu tiên đầu tư cho các công trình như: Đường giao thông nông thôn, cầu, đường dây và trạm biến áp cấp điện cho các xã, công trình nước sinh hoạt tập trung, xây dựng kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên, trạm y tế, nhà văn hóa, hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp… Cụ thể: Từ năm 2006 – 2011, từ các nguồn vốn, huyện Bạch Thông đã xây dựng được 47 công trình thủy lợi (kè, đập, mương nước) với tổng số vốn trên 35,5 tỷ đồng; đầu tư xây dựng được 45 công trình đường giao thông nông thôn với tổng số vốn là 81,243 tỷ đồng; xây dựng được 06 công trình điện lưới với tổng vốn đầu tư trên 1,284 tỷ đồng. Các công trình được đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, tình hình kết cấu vật chất hạ tầng ở nông thôn được cải thiện góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Đến nay, trên địa bàn huyện, 100% số xã có điện và có đường ô tô đến trung tâm xã; trên 90% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia và sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; hệ thống trường lớp học và nhà công vụ giáo viên cơ bản được kiên cố; 17/17 xã, thị trấn có trạm y tế (trong đó có 9 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế); 2/17 xã có nhà văn hóa…

 

 Các công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng phục vụ tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp

 

Đầu tư cho phát triển sản xuất nông nghiệp, huyện Bạch Thông đã ưu tiên đầu tư cho một số chương trình, dự án góp phần nâng cao kiến thức sản xuất cho các hộ nghèo tại các xã, nhất là xã, thôn đặc biệt khó khăn, tạo cơ hội cho các hộ nghèo được tiếp cận với khoa học kỹ thuật mới thông qua các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, các mô hình trình diễn. Bên cạnh đó, huyện hỗ trợ các hộ dân xây dựng các mô hình nhân giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao để bổ sung vào cơ cấu giống cây trồng, tạo ra nhiều hàng hóa có giá trị kinh tế (mô hình nhân giống đậu xanh ĐX 208, mô hình tham canh cam, quýt, mô hình nhân giống khoai môn…); hỗ trợ cho các hộ nghèo, nhóm hộ các loại máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản… để áp dụng vào sản xuất, tăng năng suất lao động, tạo việc làm, giúp các hộ nghèo nhanh chóng thoát nghèo.


 

Mô hình nhân giống đậu xanh ĐX 208 tại xã Tân Tiến

 

Công tác đảm bảo an sinh xã  hội, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội trên địa bàn huyện được thực hiện tốt. Hàng năm, huyện luôn có chính sách hỗ trợ các hộ nghèo trong thời gian giáp hạt, trong dịp tết hoặc gặp thiên tai…; thực hiện việc xét, chi trả chính sách xã hội cho các đối tượng theo đúng quy định. Hiện nay, huyện Bạch Thông đang thực hiện chi trả chế độ chính sách cho 618 đối tượng.

Đầu tư xây dựng nông thôn mới, cấp Ủy, chính quyền các cấp huyện Bạch Thông đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. Đến thời điểm hiện nay, các xã đang xây dựng đồ án quy hoạch của địa phương, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản…

Tích cực thực hiện các chính sách đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn, bộ mặt nông thôn huyện Bạch Thông đã có nhiều thay đổi, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến cuối năm 2011 chỉ còn 12,74%./.