BẠCH THÔNG THU HỒI ĐẤT CHO 6 CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Từ đầu năm đến nay, huyện đã thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ tái định cư để xây dựng 6 công trình, dự án, với tổng diện tích hơn 12ha.

Cụ thể, công trình tuyến đường Khuổi Hiu thôn Nà Vài, tuyến đường Khuổi Khoang thôn Khuổi Piểu; tuyến đường Nà Hin, Nà Thoi thôn Bjoóc Khún xã Quang Thuận thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng vùng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh với diện tích thu hồi hơn 4,6ha; Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể kết nối Na Hang, Tuyên Quang, hạng mục di chuyển đường điện và mạng cáp viễn thông với diện tích gần 1000m2; Dự án Thủy điện Khuổi Thốc xã Đôn Phong hơn 7,1ha; 03 công trình Nâng cao năng lực PCCCR tại Quang Thuận, Cao Sơn, Vũ Muộn với diện tích thu hồi gần 3000m2. Tổng số tiền đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho 6 dự án đã được giải ngân là gần 5,8 tỷ đồng./.

Đào Kiên