Bạch Thông thu hoạch lúa mùa.

Vụ mùa năm 2018, huyện Bạch Thông cấy được 1.752ha, trong đó có 300ha lúa mùa sớm tại các xã Sỹ Bình, Vũ Muộn và Cao Sơn đã gặt xong vào cuối tháng 10, năng suất ước đạt 48 tạ/ha.

Đối với mùa chính vụ trên 1.400ha, hiện đã gặt được trên 60% diện tích, dự ước năng suất đạt 47,5 tạ/ha. Được biết trong vụ mùa, toàn huyện sử dụng đến 90% giống lúa Bao thai, còn lại là giống thuần, nếp và các giống lúa lai khác. Cùng với việc thu hoạch lúa mùa, huyện cũng chỉ đạo người dân khẩn trương thu gom rơm rạ, làm đất trồng cây vụ đông xuân. Đến nay, cây khoai lang đã thực hiện được hơn 10ha, rau các loại trên 70ha, ngô gần 40ha.