BẠCH THÔNG THU HOẠCH LÚA MÙA, TẬP TRUNG SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG

0

Thời điểm này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân tại các địa phương đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa chính vụ và tập trung làm đất để gieo trồng cây vụ đông.

                                                          Người dân đang tích cực thu hoạch lúa mùa

Vụ mùa năm 2020, diện tích lúa toàn huyện gieo cấy được trên 1.700ha. Hiện nay, bà con nông dân đang tập trung thu hoạch. Việc áp dụng cơ giới hóa trong các khâu làm đất ngày càng được người dân quan tâm đầu tư, cơ cấu giống được kiểm soát chặt chẽ hơn, các giống cây trồng đưa vào sản xuất có năng suất, chất lượng cao, vật tư nông nghiệp được cung ứng đầy đủ, giá cả ổn định, đảm bảo chất đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, giảm chi phí, bảo vệ môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Song song với công tác thu hoạch vụ mùa, nông dân toàn huyện đang tích cực làm đất để sản xuất vụ đông.

Đào Kiên-Trung tâm VH,TT&TT