BẠCH THÔNG TẬP TRUNG THU HOẠCH HỒI

Những ngày này người dân một số xã trên địa bàn huyện đang tập trung thu hoạch hồi, người dân phấn khởi năm nay hồi được mùa, được giá.

 Người dân xã Sỹ Bình thu hoạch hồi

Diện tích trồng hồi tập trung chủ yếu tại xã Sỹ Bình, Vũ Muộn và một số xã như Vi Hương, Cao Sơn, Tân Tú…với diện tích gần 300 ha. Hồi là cây dễ trồng, không đòi hỏi nhiều công chăm sóc, ít khi bị sâu bệnh. Mỗi năm hồi cho thu hoạch 02 đợt, nếu chăm sóc tốt mỗi vụ 1 ha hồi cho thu hoạch 3-5 tấn quả. Hiện nay, người dân đã cơ bản hoàn thành thu hoạch. Bà con cho biết năm nay hồi được mùa, quả nhiều, đầu ra thuận lợi, tư thương vào tận nơi để thu mua, với giá 30 nghìn đồng/kg thời điểm đầu vụ và gần 40 nghìn đồng/kg thời điểm cuối vụ./.

Thanh Tuyền