BẠCH THÔNG: TẬP TRUNG GIEO CẤY LÚA MÙA SỚM

Vụ mùa năm nay huyện Bạch Thông có kế hoạch gieo cấy trên 1.700 ha lúa, trong đó diện tích lúa mùa sớm là gần 400 ha.

                                    Nông dân xã Cao Sơn gieo cấy lúa mùa sớm được trên 80% diện tích

Diện tích lúa mùa sớm tập trung chủ yếu ở 03 xã Sỹ Bình, Vũ Muộn, Cao Sơn. Cơ cấu chủ yếu là các giống lúa khang dân, GS9, C70…Do chủ động thu hoạch cây thuốc lá và các cây màu vụ xuân đến đâu người dân tiến hành làm đất gieo cấy lúa đến đó, nên đến nay các địa phương đã gieo cấy được khoảng 70% diện tích. Tuy nhiên, tại xã Vũ Muộn, Cao Sơn do không có nguồn nước nên nhiều diện tích đất ruộng đang bị thiếu nước. Để đảm bảo diện tích gieo trồng, cấp ủy chính quyền các địa phương đã chỉ đạo người dân nạo vét kênh mương, tận dụng nguồn nước để làm đất gieo cấy lúa, đối với những diện tích không thể khắc phục, hướng dẫn người dân chuyển sang trồng các loại cây màu như ngô, đỗ tương, lạc…/.

Thanh Tuyền