BẠCH THÔNG TẬP TRUNG CHĂM SÓC RỪNG TRỒNG

Để nâng cao hiệu quả kinh tế từ trồng rừng, hàng năm bên cạnh việc quan tâm chỉ đạo người dân tập trung trồng rừng đảm bảo diện tích theo kế hoạch, cấp ủp, chính quyền và cơ quan chuyên môn cũng tích cực chỉ đạo, hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc chăm sóc rừng.

Năm 2022 gia đình ông Phan Văn Toản – Phố Chính, thị trấn Phủ Thông trồng được gần 01 ha mỡ, để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, sau khi trồng xong gia đình ông thường xuyên thăm đồi, làm cỏ, rào chắn cẩn thận không để gia súc vào dẫm làm chết cây, đồng thời thường xuyên kiểm tra, kịp thời tra dặm những cây bị chết để đảm bảo diện tích cũng như mật độ rừng trồng. Ông Toản cho biết: “Do chủ động xử lý thực bì, trồng cây được sớm cùng với thời tiết trong thời gian qua có mưa nhiều, thời tiết mát mẻ nên hiện nay diện tích trồng mỡ mới trồng của gia đình ông phát triển khá tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 95%”.

 Người dân thị trấn Phủ Thông chăm sóc rừng mới trồng

Thấy được hiệu quả từ trồng rừng mang lại, ngay sau khi khai thác hơn 1 ha rừng mỡ gia đình anh Triệu Tiều Thạch  – Thôn Địa Cát, xã Vi Hương lại tập trung xử lý thực bì, trồng lại cây mỡ mới. Anh Thạch cho biết: “Trước đây gia đình anh cũng như nhiều hộ dân trong thôn chưa thực sự chú trọng việc chăm sóc cây mới trồng nên cây bị chết nhiều, chậm lớn, hiệu quả kinh tế không cao. Những năm gần đây giá trị trồng rừng mang lại cao, nên gia đình anh chú trọng chăm sóc, phát cỏ. Đặc biệt là đối với diện tích cây mới trồng gia đình anh đều định kỳ bón phân cho cây trồng nên cây lớn rất nhanh, hạn chế gia súc phá hoại, giảm công chăm sóc rất nhiều”.

Những năm trước đây do chưa chú trọng chăm sóc rừng, nhiều diện tích rừng trồng người dân để rậm rạp nên cây lớn chậm, chu kỳ cho khai thác rừng thường kéo dài 15-20 năm đối với cây mỡ; 25-30 năm đối với cây quế. …thì hiện nay ngay từ lúc trồng người dân đã bón phân lót, đồng thời hàng năm đều chú trọng làm sạch cỏ khi cây còn nhỏ và tiến hành bón phân 1-2 lần/năm nên cây lớn nhanh, cây to đều hơn, rút ngắn chu kỳ khai thác so với trước đây, sản lượng gỗ khai khác nhiều hơn, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Năm 2022 toàn huyện có kế hoạch trồng 405 ha rừng, đến nay toàn huyện trồng được trên 371 ha, đạt 91,7%. Trong đó, trồng rừng phân tán trên 170/105 ha, đạt trên 162% kế hoạch, trồng lại rừng sau khai thác trên 200/300 ha, đạt 67% kế hoạch. Ông Nguyễn Đình Thỏa – Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện cho biết: Để nâng cao hiệu quả, giá trị kinh tế rừng, bên cạnh việc chỉ đạo, hướng dẫn người dân tập trung hoàn thành diện tích trồng rừng năm 2022 theo kế hoạch, ngành chuyên môn cũng thường xuyên cử cán bộ hướng dẫn người dân chăm sóc, tra dặm diện tích rừng mới trồng để đảm bảo diện tích. Bên cạnh chăm sóc cây mới trồng, người dân cũng cần chú ý chăm sóc, theo dõi sâu bệnh đối với những diện tích rừng 3 – 4 năm tuổi, thường xuyên phát cỏ, chặt tỉa cây gỗ tạp, dây leo, tạo sự thông thoáng để cây sinh trưởng tốt, đồng thời hạn chế sâu bệnh gây hại…”.

Thanh Tuyền