BẠCH THÔNG TẬP TRUNG CHĂM SÓC CÂY NGÔ VỤ ĐÔNG

Vụ đông năm 2021, người dân trên địa bàn huyện trồng được khoảng 150ha các loại cây rau màu, trong đó cây ngô chiếm khoảng 20% diện tích. Hiện nay, người dân các địa phương đang tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh.

Người dân xã Quang Thuận đang chăm sóc cây ngô vụ đông

 Diện tích ngô đông của huyện chủ yếu tập trung tại các xã: Cẩm Giàng, Tân Tú, Quang Thuận, Quân Hà, thị trấn Phủ Thông…với diện tích khoảng 32ha. Hiện tại cây ngô đang trong giai đoạn xoáy nõn, riêng một số diện tích ngô nếp đã bắt đầu cho thu hoạch. Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, để cây phát triển tốt, đạt năng suất cao người dân cần tưới đủ nước cho ngô nhất là giai đoạn 2 tuần trước và sau trỗ, đặc biệt sau khi bón phân. Chủ động làm sạch cỏ, vun gốc tạo bền chắc cho cây, hạn chế sâu bệnh. Đồng thời cũng thường xuyên thăm nắm phòng trừ sâu xám, sâu cắn lá, sâu đục thân, đục bắp, bệnh đốm lá, khô vằn bằng các loại thuốc đặc hiệu./.

Đào Kiên