Bạch Thông Tập huấn quy trình kiểm tra, rà soát việc cấp thể Bảo hiểm y tế năm 2013.

Nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền Bảo hiểm y tế năm 2013 trên địa bàn huyện. Ngày 21/5/2014, UBND huyện đã tổ chức lớp tập huấn quy trình kiểm tra, rà soát việc cấp thể Bảo hiểm y tế năm 2013 cho các đồng chí là lãnh đạo UBND các xã thị trấn, cán bộ làm công tác xã hội, Kế toán Ngân sách, cán bộ Văn phòng – Thống kê của 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Quốc Doanh – Phó Giám đốc BHXH tỉnh, ông Nguyễn  Ngọc Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại lớp tập huấn đã triển khai kế hoạch số 67/KH – UBND huyện và hướng dẫn liên ngành số 01/ HD – LN giữa Sở Tài chính – Sở LĐTB & XH, Sở y tế – Bảo hiểm XH tỉnh Bắc Kạn về tổng kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ tiền BHYT năm 2013 trên địa bàn; hướng dẫn cách ghi mẫu biểu trong quá trình rà soát cấp thẻ bảo hiểm; cùng trao đổi chia sẻ kinh nghiệm những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng trên địa bàn.

Được biết, đối tượng kiểm tra, rà soát thẻ bảo hiểm y tế tập trung ở 13 nhóm gồm: Cán bộ xã đã nghỉ việc hưởng trợ cấp ngân sách hàng tháng; người có công với cách mạng; cựu chiến binh; người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ; đại biểu Quốc hội, HĐND đương nhiệm; người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; người nghèo, dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn; thân nhân người có công với cách mạng; thân nhân lực lượng vũ trang, cơ yếu; trẻ em dưới 6 tuổi; người đã hiến bộ phận cơ thể; người thuộc gia đình cận nghèo và học sinh, sinh viên.

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, trang bị những  kỹ năng, phát hiện những vấn đề chưa hợp lý trong quá trình triển khai thực hiện cho đôi ngũ cán bộ tại các xã, thị trấn  nhằm thực hiện đúng quy trình rà soát cấp thẻ BHYT, đảm bảo quyền lợi tránh cấp trùng thẻ Bảo hiểm cho các đối tượng.