BẠCH THÔNG TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

         Các lớp tập huấn tập trung đông người đã được các thành viên thực hiện việc đeo khẩu trang khá nghiêm túc.

Thời gian vừa qua, huyện Bạch Thông có 48 trường hợp đi từ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi về, được khai báo y tế và theo dõi y tế. Trước tình hình đó, để chủ động và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện yêu cầu: Các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Nhân dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của UBND huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh. Trung tâm Y tế phối hợp với các xã, thị trấn để nắm các trường hợp đi từ vùng dịch và các trường hợp đến địa bàn, thực hiện khai báo y tế và tư vấn cách ly đảm bảo theo quy định, chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực cơ sở vật chất, con người để đối phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn. Hiện nay đã có 6 trường hợp hoàn thành việc cách ly, còn lại 42 trường hợp đang được theo dõi cách ly tại gia đình. UBND các xã, thị trấn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân và cán bộ trên địa bàn về công tác phòng, chống dịch bệnh, hạn chế tối đa việc tập trung đông người, hạn chế di chuyển ra khỏi địa phương nhất là nơi có nguy cơ cao về dịch bệnh, bám sát và nắm tình hình chặt chẽ các trường hợp di chuyển qua vùng dịch, các trường hợp đến địa bàn cần khai báo đầy đủ, phối hợp với ngành Y tế thực hiện việc lấy mẫu bệnh, cách ly theo quy định, đặc biệt cần quyết liệt trong vấn đề giám sát các trường hợp đã có quyết định cách ly…

Đào Kiên